ישראל אביטל שמאות שמאי רכוש - תהליך התביעה המשפטית לנזקי רכוש

שמאי נזקים טיפול במערכות ביוב

מערכת הביוב הינה תשתית חשובה ביותר בכל מבנה.

מערכת הביוב  הנה מערכת לא נראית בעין ומשום כך עלולה להינזק ולגרום לנזקים קשים למבנה ולסביבתו.

המערכת השקועה בד"כ בקרקע לא נראית כאמור בעין ואז פגיעה כלשהי עלולה לגרום לדליפות שלא נראות בעין במשך פרק זמן ארוך יחסית . כמו כן דליפות ממושכות עלולות לפגוע בצנרת הביוב עצמה ולגרום לנזקים דליפה ממושכת עלולה לגרום לרטיבויות בחלקי המבנה השונים.

כפי שצוין לעיל שהמערכת מוסתרת לא ניתן לצפות אלו סיכונים עשויים להתפתח ולגרום לנזקים.

כשמערכת כלשהי נראית לעין ניתן בעוד מועד לטפל בסיכון או לצמצם אותו באמצעים שונים.

לעיתים זה שורשי צמחיה, לעיתים זה תזוזות קרקע ולעיתים זו בניה כלשהי שלא לוקחת בחשבון או לא יודעת היכן עוברת מערכת הביוב.

מעצם היות מערכת הביוב לא נראית בעין, דרישות בעלי המקצוע לעלויות תיקון דליפות עלולות להיות כבדות ביותר.

בנקודה זו דרוש לכם שמאי נזקים  שעשוי להתייעץ עם בעלי מקצוע ומאתרים מיומנים שיאתרו בדיוק את הדליפה ובמקביל יעריך השמאי את עלויות עבודות התיקון וכן את הנזקים שנגרמו בעקבות דליפה או מספר דליפות במערכת הביוב.

ישראל אביטל שמאי נזקים

נגרם לכם נזק ואתם מבוטחים?

זכותכם לשכור שמאי פרטי
וההוצאות על כך מכוסות!

שמאי לעסקים שמאות עסקים ישראל אביטל שמאי עסקים
אני מעוניין לשמוע עוד על הזכויות שלי ואיך אני יכול לקבל שירות של שמאי מומחה ללא עלות מצידי!
מידע בקצרה על המקרה שלכם
מתי נוח לכם לדבר?