ישראל אביטל שמאות שמאי רכוש - תהליך התביעה המשפטית לנזקי רכוש

פסק דין – חוות דעת שמאי מומחה, תיק ד

חוות דעת שמאי מומחה – פסק דין

לחצו כאן להמלצה עבור חוות דעת שמאי מומחה לבית המשפט

מידע אודות פסק דין בנושא חוות דעת שמאי מומחה :

ת"א (נצרת) 2174-09-11

איליה יופה

ע"י ב"כ עו"ד היתם שדאפנה

על פי מינוי לפי חוק הסיוע המשפטי

נ ג ד

איגור ירוסקי

ע"י ב"כ עו"ד יגאל פרץ

בית משפט השלום בנצרת

[09.07.2015]

בפני כב' השופטת עירית הוד

פסק דין

רקע ותמצית טענות הצדדים

1. במסגרת התביעה שלפניי עותר התובע לסעד כספי ולסעד של צו עשה קבוע.

2. מכתב התביעה עולה, כי התובע והנתבע מתגוררים בשכנות כאשר דירתו של הנתבע נמצאת מעל לדירה בה מתגורר התובע בשכירות ואשר שייכת לעמידר.

3. התובע טוען, כי מזה מספר שנים גילה סימני רטיבות קשים בתקרת דירתו אשר מתבטאים בשכבות פטרת ועובש וכי התגלתה נזילה מצנרת המים בדירת הנתבע לתקרת דירתו. לטענתו, בעקבות הנזילה נגרמו ונגרמים לו רטיבות ועובש בתקרה ובקיר הצמוד, בועות וקילוף בקירות, צבע הדירה דוהה במהירות ונוצר עובש בפינות בתקרה. התובע טוען, כי הוא נזקק לבצע תיקוני צבע בדירתו מידי תקופה, מראה הדירה לא נעים והנאתו מהדירה נפגמת.

4. לטענתו, הוא פנה לנתבע פעמים רבות בבקשה, כי יתקן את הנזילה אולם לא נעשה דבר בנדון. עוד טוען, כי מהנדס מטעם עמידר הגיע למקום בכדי לבדוק את העניין אולם הנתבע לא אפשר לו להיכנס לדירתו בכדי לבצע את הבדיקה.

5. התובע טוען, כי אין באפשרותו לדעת מה היו הנסיבות בגינן נגרמו הנזקים אולם מאחר ומקור הנזק הוא נכס שבשליטת הנתבע ולאור העובדה שהאירוע שגרם לנזק מתיישב יותר עם המסקנה שהנתבע לא נקט בזהירות סבירה מאשר עם מסקנה הפוכה הרי שיש להחיל את הכלל לפיו הדבר מדבר בעד עצמו ועל הנתבע להוכיח, כי לא הייתה התרשלות מצדו אשר בגינה נגרמו נזקיו. לטענתו, המים אשר חודרים לביתו מהווים דבר מסוכן כהגדרת המונח בחוק ומשכך על הנתבע להוכיח, כי לא הייתה רשלנות מצידו. בנוסף טוען התובע, כי מעשי ו/או מחדלי הנתבע מהווים הסגת גבול ועל הנתבע להראות, כי מעשיו לא היו שלא כדין. עוד טען, כי מעשי ו/או מחדלי הנתבע מהווים מטרד ליחיד בהתאם להגדרת המונח בחוק.

6. לטענתו, הנזקים נגרמו בשל רשלנות הנתבע שלא תיקן את מערכת הצנרת בדירתו אף שידע על הבעיה והנזקים שנגרמו לתובע בגינה. התובע טוען, כי מקור המפגע הוא בדירת הנתבע ובהעדר מקור נזק אחר. לטענתו, מוטל על הנתבע לפעול לתיקון המפגע ולמנוע את המשך הפגיעה. התובע עותר, כי בית המשפט יתן צו עשה לפיו על הנתבע לתקן את הצנרת בביתו בכדי למנוע את המשך הפגיעה בדירתו.

7. לטענת התובע, בשל מעשיו ומחדליו של הנתבע נגרמה לו עוגמת נפש, מראה דירתו נפגע וכתוצאה מכך נפגעה הנאתו מהדירה.

8. בנסיבות אלו עותר התובע, כי בית המשפט יתן צו לפיו על הנתבע לפעול להסרת מקור הנזק ולמנוע המשך דליפת מים לדירתו וכן, כי בית המשפט יחייב את הנתבע בתשלום בגין נזקיו.

9. ביום 6.2.12 ניתן פסק דין בהעדר הגנה ע"י כבוד הרשמת זועבי (כתוארה אז). לאחר שהנתבע הגיש בקשה לביטול פסק הדין הגיעו הצדדים להסכמה ביום 4.12.13 לפיה פסק הדין בוטל ומונה השמאי מר אביטל ישראל כמומחה מטעם בית המשפט. הצדדים הסכימו, כי חוות הדעת תהיה מכרעת לעניין הנזק וכי שאלת עוגמת הנפש וההוצאות תוכרע על ידי בית המשפט. בהמשך הודיעו הצדדים, כי קיימת ביניהם הסכמה לפיה הצדדים לא ייחקרו ובית המשפט ייתן פסק דין על סמך טיעוני הצדדים בכתב ובהמשך להסכמות אליהן הגיעו הצדדים בנוגע למינוי המומחה.

דיון ומסקנות

10. כאמור, התובע טוען, כי בעקבות נזילה בצנרת של הנתבע נגרמו נזקים בדירתו. הצדדים חלוקים ביניהם בשאלת האחריות ובשאלת הנזק.

11. במסגרת סיכומיו טען הנתבע, כי דין התביעה להידחות מאחר והתובע לא צירף לתביעתו חוות דעת שמאי וראשית ראיה לפיה הנזילה הינה מצינור השייך לנתבע. אינני מקבלת טענה זו. כאמור, הצדדים הסכימו, כי ימונה מומחה מטעם בית המשפט וכי חוות דעתו תהיה מכרעת לעניין הנזק. בנסיבות אלו, אין בעובדה שהתובע לא צירף חוות דעת לכתב התביעה בכדי ללמד, כי דין תביעתו להידחות.

12. המומחה ציין בחוות דעתו, כי בדירת התובע הבחין בברור במספר מוקדים בכתמים בתקרת הדירה ובשיפולי הקירות. עוד ציין, כי בתקרת חדר האמבטיה של התובע אשר נמצא מתחת לחדר האמבטיה של הנתבע נראו כתמים בולטים יותר. המומחה קבע, כי בתקרת האמבטיה בביתו של התובע ובסמוך אליה נראו כתמי רטיבות אשר יש להניח, כי מקורם בצנרת מים שבדירה העליונה. עוד ציין המומחה, כי אין בידו לקבוע חד משמעית האם קיימת דליפה ומה מקורה אלא כהשערה על סמך ניסיונו והבנתו. עוד ציין המומחה, כי חלק גדול מהכתמים אותם מצא בדירת התובע נובע מבלאי טבעי של קירות ותקרת הדירה ומקורם אינו מרטיבות.

13. הנה כי כן, מחוות דעתו של המומחה עולה, כי בביתו של התובע קיימים כתמים במוקדים שונים. המומחה הבדיל בין כתמים אשר מקורם בלאי טבעי לבין כתמי רטיבות אשר הוא הניח, כי מקורם בצנרת המים של ביתו של הנתבע. כאמור, הוא ציין, כי בחדר האמבטיה בבית התובע נראו כתמים בולטים יותר. אכן, חוות הדעת לא קבעה באופן חד משמעי, כי קיימת נזילה מצנרת ביתו של הנתבע וכי מקור כתמי הרטיבות בחדר האמבטיה של התובע הינו צנרת המים של דירת התובע. עם זאת, המומחה מצא, כי זו ההנחה הסבירה באשר למקור הכתמים הרלוונטיים בהתאם לניסיונו.

14. המומחה סבר, כי קיים שוני בין כתמים שונים בדירתו של התובע וכי הכתמים בתקרת חדר האמבטיה הם כתמי רטיבות וכי סביר, כי הכתמים האמורים נגרמו בשל בעיות בצנרת של דירת הנתבע, אשר נמצאת מעל לדירתו של התובע. קביעת המומחה לא נסתרה והיא סבירה והגיונית בעיניי.

15. בחוות הדעת ציין המומחה, כי הנתבע מסר לו שבעבר הוא לא היה בדירה פרקי זמן ארוכים ולכן גם לא עשה שימוש בחדר האמבטיה אשר נטען, כי הוא מקור הנזק. טענה זו לא הוכחה. כמו כן, התובע טוען, כי הנזק נגרם בשל שימוש לאורך תקופה ולכן אף אם בחלק מהזמן, הנתבע לא התגורר בדירה הרי שאין בכך בכדי ללמד, כי הצנרת בדירתו אינה המקור לנזק בדירת התובע.

16. במסגרת חוות הדעת המליץ המומחה לקבל מתאגיד אספקת המים המקומי תדפיס של צריכת המים השנתית בדירת הנתבע בכדי לוודא האם הייתה צריכה חריגה מהנורמה הקבועה בדירה זו אשר נבעה מדליפת מים בלתי נשלטת. עם זאת, המומחה לא ביקש לעיין במסמכים האמורים טרם מתן חוות דעתו לשם הכרעה בשאלה מהו מקור הכתמים בדירת התובע. כמו כן, אף לאחר מתן חוות הדעת לא הוכח, כי צריכת המים של הנתבע מלמדת, כי לא הייתה נזילה וכי הכתמים הרלוונטיים בדירת התובע מקורם אינו בצנרת של דירת הנתבע.

17. מידת ההוכחה הדרושה בדין האזרחי היא הטיית מאזן ההסתברויות. על הצד אשר על שכמו מוטל נטל השכנוע מוטל להוכיח, כי גרסתו סבירה יותר מגרסת הצד השני ולא מוטל עליו להוכיח את גרסתו באופן חד משמעי ומעבר לכל ספק. בנסיבות אלו, ולאור האמור בחוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט, מצאתי, כי עלה בידי התובע להרים את הנטל ולהוכיח, כי כתמי הרטיבות בחדר האמבטיה בדירתו מקורם בצנרת המים בדירת הנתבע הממוקמת מעל חדר האמבטיה וכי מסקנה זו סבירה יותר בעיני מאשר המסקנה ההפוכה.

18. במסגרת חוות הדעת פירט המומחה את העבודות הדרושות בדירותיהם של התובע והנתבע. את עלות העבודות בדירתו של התובע העריך המומחה בסך של 2,200 ₪. המומחה ציין, כי הסכומים המפורטים בחוות דעתו אינם כוללים מע"מ.

19. בנסיבות אלו, מצאתי לפסוק לתובע פיצוי בסך 2,200 ₪ בתוספת מע"מ בגין העבודות הדרושות בביתו לשם תיקון הליקויים אשר יוחסו בהתאם לחוות הדעת לצנרת בדירת הנתבע. על הסכום האמור יש להוסיף הפרשי הצמדה וריבית מיום 3.3.14 מועד עריכת חוות הדעת ועד מועד זה. סך הסכום המשוערך כולל מע"מ הינו 2,628 ₪.

20. קביעתי לגבי הפיצוי המגיע לתובע בגין עוגמת נפש מתבססת, בין היתר, על הזמן הרב אשר חלף מהמועד בו העלה התובע את טענותיו בנוגע לנזקים בדירתו מבלי שהנתבע פעל לשם תיקון הנזק. עסקינן בתביעה אשר הוגשה לפני קרוב לארבע שנים ובמהלך כל התקופה האמורה התובע סבל מהנזקים בדירתו. כמו כן, בהעדר כתב הגנה הרי שלא נסתרה טענת התובע לפיה בטרם הגשת התביעה, הוא פנה לנתבע מספר פעמים בדרישה, כי יתקן את הליקויים ובקשותיו לא נענו.

21. בנוסף, מצאתי, כי יש להביא בחשבון את מצב התחזוקה בדירתו של התובע ללא קשר לנזילה מדירת הנתבע. בחוות דעתו ציין המומחה, כי לאחר ביקור בשתי הדירות הוא מצא, כי דירתו של התובע מוזנחת מאוד. מחוות הדעת עולה, כי במוקדים שונים בדירת התובע נראים כתמים אשר חלקם הגדול נובע מבלאי טבעי של הקירות והתקרה ואשר לא נובעים מרטיבות. לטענת המומחה, חלק מהנזקים עליהם מלין התובע נובעים מתחזוקה ירודה של הדירה. מצאתי, כי יש באמור בכדי להשליך על שיעור עוגמת הנפש והפסד ההנאה אשר נגרמו לתובע בגין הנזילה.

22. כמו כן, יש לקחת בחשבון את העובדה שהסכומים אשר נקבעו על ידי המומחה מלמדים, כי מדובר בתביעה מוגזמת אשר נופחה באופן משמעותי מאוד ואשר במסגרתה טען התובע לפיצוי בסך 100,000 ₪ כאשר המומחה מצא, כי עלות העבודה בביתו עומדת על סך של 2,200 ₪. אציין, כי במסגרת סיכומיו העמיד התובע את נזקיו בגין עוגמת נפש על סך של 25,000 ₪.

23. בנסיבות האמורות ובשים לב לכל האמור לעיל מצאתי לפסוק לתובע פיצוי בסך של 12,000 ₪ בגין עוגמת נפש.

24. מחד גיסא מצאתי, כי דין התביעה להתקבל ומאידך גיסא מצאתי, כי התביעה אשר הגיש התובע הינה תביעה מוגזמת ומנופחת באופן משמעותי. בנסיבות אלו, מצאתי לקבוע, כי כל צד יישא בחלקו בעלות חוות דעתו של המומחה.

25. לאור כל המפורט לעיל, אני מקבלת את התביעה ונותנת צו לפיו על הנתבע לבצע בתוך 21 ימים ממועד המצאת פסק הדין, את התיקונים הדרושים וזאת באמצעות בעלי מקצוע מומחים בתחום זה לשם הפסקת הפגיעה בביתו של התובע. בנוסף, מחייבת את הנתבע לפצות את התובע בסך של 2,628 ₪ בגין עלות תיקון הליקויים בדירתו וסך של 12,000 ₪ בגין עוגמת נפש.

26. בנוסף, מחייבת את הנתבע בסכום כולל בגין הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך של 3,500 ₪.

27. הסכומים הנקובים לעיל ישולמו בתוך 30 ימים ממועד המצאת פסק הדין, שאם לא כן יישאו הסכומים הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד מועד התשלום בפועל.

המזכירות תמציא לצדדים.

ניתן היום, כ"ב תמוז תשע"ה, 09 יולי 2015, בהעדר הצדדים.

חוות דעת שמאי מומחה – פסקי דין בנושא

פסק דין – חוות דעת שמאי מומחה, תיק ד

שיתוף:

פוסטים נוספים

נגרם לכם נזק ואתם מבוטחים?

זכותכם לשכור שמאי פרטי
וההוצאות על כך מכוסות!

שמאי לעסקים שמאות עסקים ישראל אביטל שמאי עסקים
אני מעוניין לשמוע עוד על הזכויות שלי ואיך אני יכול לקבל שירות של שמאי מומחה ללא עלות מצידי!
מידע בקצרה על המקרה שלכם
מתי נוח לכם לדבר?