ישראל אביטל שמאות שמאי רכוש - תהליך התביעה המשפטית לנזקי רכוש

פסק דין – חוות דעת שמאי מומחה, תיק ז

ישראל אביטל ממונה כמומחה מטעם בית משפט

ליצירת קשר עם ישראל לחצו כאן

ישראל אביטל ממונה כמומחה מטעם בית משפט בתיק תא"מ (נצרת) 49634-07-20

תא"מ (נצרת) 49634-07-20 – עומר אבו חוויג' נ' חאלד אבו חלף ואח'שלום נצרת

עומר אבו חוויג'

נ ג ד

1. חאלד אבו חלף

2. הכשרה חברה לביטוח בע"מ

בית משפט השלום בנצרת

[16.07.2021]

בפני כב' השופט הבכיר, יוסף סוהיל

החלטה

המינוי

בהמשך לדיון מיום 31/5/21, להחלטה מ-4/7/21 ולהחלטה מהיום, אני מורה על מינויו של מר ישראל אביטל , שמאי, כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה.

פרטי יצירת קשר : טל: ***-******* פקס: **-*******; כתובת דוא"ל iavitall@bezeqint.net.

המומחה יכריע במחלוקות בין הצדדים כפי שהן עולות מכתבי הטענות ומחוות הדעת אשר צורפו מטעם בעלי הדין.

המומחה יודיע לבית המשפט, ולצדדים, תוך 10 ימים מהיום האם הוא מקבל על עצמו את המינוי, וכן יצהיר האם יש לו קשרים מקצועיים או אישיים קרובים עם מי מבעלי הדין או באי כוחם בהתאם לנוסח טופס 6 שבתוספת הראשונה לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018.

שכר המומחה

המומחה יקבע את שכרו, לאחר קבלת המסמכים, ויודיע על כך לבית המשפט ולצדדים תוך 10 ימים מיום קבלת המסמכים, וזאת בטרם יחל בביצוע מלאכתו.

תשלום שכ"ט המומחה יחול על הצדדים ובשלב זה, יחולק ביניהם שווה בשווה ויהווה תנאי לעריכת חוות הדעת וביקור המומחה בנכס.

כל מחלוקת בענין שכר המומחה תובא להכרעת בית המשפט.

חובות הצדדים

כפוף להסכמת המומחה כאמור לעיל, הצדדים ימציאו למומחה, תוך 20 ימים מהיום, עותק מכל המסמכים הרלוונטיים הנמצאים ברשותם והנוגעים לתובענה, לרבות כתבי הטענות וחוות הדעת על נספחיהן, ויגישו, במקביל, הודעה בדבר המצאת המסמכים לבית המשפט.

ב"כ הצדדים ימציאו לבית המשפט תוך 40 יום מהיום אסמכתא בדבר ביצוע התשלום למומחה.

חובות המומחה

המומחה יבקר בנכס/במקום המפגע, תוך 15 יום ממועד התשלום בגין חוות הדעת, ולאחר תיאום מראש עם ב"כ הצדדים.

חוות הדעת תוגש ע"י המומחה תוך 30 ימים מיום הביקור במקום.

שאלות הבהרה

לכשתתקבל חוות הדעת מטעם המומחה, יהיו רשאים ב"כ הצדדים תוך 20 יום מהמצאת חוות הדעת לפנות לבית המשפט בבקשה להעביר למומחה שאלות הבהרה. המומחה ישיב על השאלות תוך 30 יום ממועד החלטת בית המשפט בעניין.

הנחיות למזכירות היוזמת:

המזכירות תעביר לצדדים העתק מהחלטה זו. העתק נוסף של החלטה זו, יועבר למומחה.

המזכירות הפרואקטיבית תעקוב אחר יישום המפורט בהחלטה זו, על שלביה, והיא רשאית להוציא הודעות מזכירות מתאימות לצד שלא עמד בחיובים המוטלים עליו מכוח ההחלטה.

ניתנה היום, ז' אב תשפ"א, 16 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


תיק תא"מ (נצרת) 49634-07-20 – ישראל אביטל ממונה כמומחה מטעם בית משפט בתיק

לאתר אתר תקדין החדש

מידע נוסף אודות ישראל אביטל ממונה כמומחה מטעם בית משפט

שיתוף:

פוסטים נוספים

נגרם לכם נזק ואתם מבוטחים?

זכותכם לשכור שמאי פרטי
וההוצאות על כך מכוסות!

שמאי לעסקים שמאות עסקים ישראל אביטל שמאי עסקים
אני מעוניין לשמוע עוד על הזכויות שלי ואיך אני יכול לקבל שירות של שמאי מומחה ללא עלות מצידי!
מידע בקצרה על המקרה שלכם
מתי נוח לכם לדבר?